Rękawice biologiczne

Producenci

Ostatnio przeglądane

Rękawice biologiczne Secol Zobacz większe

Rękawice biologiczne Secol

Nowy produkt

SECOL to hydrofilowy żel ochronny zabezpieczający skórę przed szkodliwym lub toksycznym działaniem:
– farb i lakierów oraz ich rozpuszczalników (poza wodą i alkoholami);
– rozpuszczalników organicznych z grupy związków aromatycznych, alifatycznych i ich pochodnych halogenowych (np.: benzen, toluen, ksylen, trójchloroetylen).

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Hydrofilowy żel ochronny
SECOL to hydrofilowy żel ochronny zabezpieczający skórę przed szkodliwym lub toksycznym działaniem:
– farb i lakierów oraz ich rozpuszczalników (poza wodą i alkoholami);
– rozpuszczalników organicznych z grupy związków aromatycznych, alifatycznych i ich pochodnych halogenowych (np. benzen, toluen, ksylen, trójchloroetylen, chlorobenzen);
– benzyny, nafty, olejów, smarów, smoły, paków i innych produktów ropopochodnych;
– żywic, utwardzaczy i plastyfikatorów (np. styren);
– estrów i ketonów (octan etylu, metyloetyloketon);
– pyłów brudzących, w tym suchej gleby.

Niezbędny przy długotrwałych lub częstych pracach z w/w substancjami w przypadku, gdy stosowanie rękawic jest zabronione ze względów bezpieczeństwa lub niewygodne.
To nowoczesny, pewny i komfortowy w użytkowaniu środek, niezbędny wszędzie tam gdzie stawiane są wysokie wymagania środkom ochrony rąk.